Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115807876 "Екоефект 2003" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.Пловдив, р-н Северен, ул.Рогошко шосе №36
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица BG161PO001-1.1.09-0033-C0001
"Корекция и подпорни стени на р. Марица от км 2+884 до км 3+434 - ляв бряг -L=550 м" BG161PO001-1.4.06-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз