Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120560897 Сити проект ЕООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Златоград 4980 Златоград Гр.Златоград, ул.»Васил Левски» №37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера BG161PO001-1.4.05-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз