Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201344433 хотел Космополитан ЕАД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. Добри Немиров 1-3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ BG161PO002-3.3.02-0004-C0001
"СПОТ Социално предприятие - обществена трапезария" BG051PO001-5.1.02-0021-C0001
Иновативни методи за обучение и мотивация при интегрирани групи от различни поколения. BG051PO001-7.0.07-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз