Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121110846 "Териториална проектантска организация - Сорег" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София ж. к. "Сердика", кв. "Баталова воденица", бл. 9, ет. 9, ателие 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на р.Ябланица - гр.Етрополе от о.т.435-418 до о.т. 520-521 BG161PO001-4.1.04-0029-C0001
Инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч с цел предотвратяване на риска от наводнения BG161PO001-4.1.04-0021-C0001
Корекция на р.Буновска, с.Буново община Мирково BG161PO001-4.1.04-0046-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз