Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176172605 ДЗЗД "Обединение ГБС - ПЕРУЩИЦА"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Христо Г. Данов" №24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Радост" и ОДЗ "Тракийче", град Перущица BG161PO001-4.1.03-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз