Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030467180 "Прима- софт"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1505, ул.Русалка"4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на библиотечно - информационен център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет - София. BG161PO001-1.1.07-0011-C0001
"Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряавне на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката" BG161PO001-1.1.07-0012-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Центъра за градска мобилност чрез инвестиции в информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0494-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет - Стара Загора чрез комплекс от мерки BG161PO001-1.1.07-0001-C0001
„Подобряване на организацията и ефективността на работните процеси в “КАМКО” ЕООД чрез внедряване на СУК и управленски софтуер” BG161PO003-2.1.12-0335-C0001
Модерно управление и високо качество на работа чрез въвеждане на ERP-система в ИНФОМЕД ЕООД BG161PO003-2.1.12-0148-C0001
Интегрирана системи за управление, включваща системи за управление на ресурсите - ERP и работата с клиенти - CRM BG161PO003-2.1.12-0234-C0001
"Изследване и развитие на иновативна фамилия компактни редистивни температурни сензори с повишена надежност за автомобилната промишленост" BG161PO003-1.1.06-0045-C0001
Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност BG051PO001-3.1.08-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз