Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131424806 "Инженеринг и консултинг Груп"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Корекция на река Места при град Якоруда- етап VI и етап VII" BG161PO001-4.1.04-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз