Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200838984 "Габриела Консултинг" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, ул. "Нева" №15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик BG161PO001-1.1.10-0021-C0001
Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", град Пещера. BG161PO001-3.1.03-0020-C0001
Изграждане на три центъра от семеен тип и едно защитено жилище в община Пазарджик BG161PO001-1.1.11-0031-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик BG051PO002-2.2.08-0174-C0001
Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация BG051PO002-1.1.07-0056-C0001
ХОРИЗОНТ 2020 BG051PO002-2.2.15-0125-C0001
„Провеждане на обучения за надграждане капацитета и компетентността на служителите в общинска администрация Панагюрище“ BG051PO002-2.2.15-0151-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз