Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000133762 ОБЩИНА ЕЛЕНА
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Елена 5070 Елена ул.„Иларион Макариополски” №24
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за детайлно разработване на инфраструктурно предложение „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр.Елена 12.01.2009 0 0 0 0 33,00 Прекратен
Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в Oбщина Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно наследство. 10.04.2009 206 682 206 682 0 206 682 18,00 Приключен
Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на лица и деца с увреждания и самотноживеещи хора – услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” 30.06.2009 110 825 105 161 5 969 100 897 12,00 Приключен
"Пътят на единението в Еленско" 17.06.2011 223 997 223 997 0 223 979 12,00 Приключен
Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица 13.08.2012 444 023 443 323 840 421 157 36,20 Приключен
Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец 09.10.2012 111 356 111 356 0 111 356 18,00 Приключен
Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност 18.04.2013 72 391 72 391 0 72 391 12,00 Приключен
Подобряване процесите на стратегическото планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена 13.11.2013 71 877 71 877 0 71 877 9,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в община Елена 23.07.2014 85 993 85 993 0 85 993 12,00 Приключен
„ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ – ЕЛЕНА” 26.09.2014 - 15 699 - 15 699 0 0 13,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз