Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000159636 Община Макреш
Седалище Област: Видин Oбщина: Макреш 3760 Макреш ул. “Георги Бенковски” № 88
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на ефективността на струкурата на община Макреш чрез извършването на функционален анализ 15.10.2013 71 894 71 894 0 71 894 12,00 Приключен
Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на община Макреш в периода 2014-2020г 25.11.2013 75 520 75 520 0 75 520 9,00 Приключен
Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Макреш 18.08.2014 72 466 72 466 0 72 466 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
“Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин” 28.06.2011 64,03 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз