Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127026198 "Стройко-Бозов и Райчев"ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен бул. "Ришки проход"30
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизиране на дирекция „Социално подпомагане”, община Шумен (Д „СП” – Шумен) BG161PO001-1.1.03-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз