Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831716009 ЕТ "ВЕРСА-ВЕРА ГАВРИЛОВА"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Ивайло" 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизиране на дирекция „Социално подпомагане” /Д „СП”/ - община Видин BG161PO001-1.1.03-0002-C0001
Модернизиране на дирекция „Социално подпомагане”, община Шумен (Д „СП” – Шумен) BG161PO001-1.1.03-0003-C0001
„Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Харманли, Димитровград и Хасково” BG161PO001-1.1.03-0008-C0001
Модернизиране ДСП в общини Лом, Бяла Слатина, Мездра BG161PO001-1.1.03-0022-C0001
Модернизиране на дирекции "Социално подпомагане" (ДСП) в общини Пазарджик, Септември, Белово, Велинград, Панагюрище, Пещера BG161PO001-1.1.03-0015-C0001
Модернизиране ДСП в общини Добрич, Силистра, Дулово BG161PO001-1.1.03-0018-C0001
Модернизиране на ДСП в общини Кюстендил и Перник BG161PO001-1.1.03-0019-C0001
Модернизиране на ДСП в общини Сливен, Нова Загора, Ямбол BG161PO001-1.1.03-0004-C0001
Модернизиране ДСП в общини Русе и Свищов BG161PO001-1.1.03-0006-C0001
„Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Казанлък, Раднево, Чирпан” BG161PO001-1.1.03-0010-C0001
Модернизиране ДСП в общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Габрово BG161PO001-1.1.03-0021-C0001
„Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Кърджали и Смолян” BG161PO001-1.1.03-0005-C0001
Модернизиране ДСП в общини Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Сандански BG161PO001-1.1.03-0011-C0001
Модернизиране ДСП в общини Варна, Аксаково, Провадия, Аврен BG161PO001-1.1.03-0013-C0001
Модернизиране на ДСП в общини Пловдив, Родопи, Куклен, Асеновград, Карлово, Сопот, Първомай, Садово, Стамболийски, Раковски BG161PO001-1.1.03-0014-C0001
Модернизиране ДСП в общини Ботевград, Костинброд, Самоков BG161PO001-1.1.03-0016-C0001
„Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Разград, Попово и Търговище” BG161PO001-1.1.03-0009-C0001
Модернизиране ДСП в общини Долна Митрополия, Долни Дъбник, Троян, Ловеч и Червен бряг BG161PO001-1.1.03-0007-C0001
Модернизиране на ДСП в Столична община BG161PO001-1.1.03-0017-C0001
Модернизиране ДСП в общини Бургас, Айтос, Поморие, Созопол, Камено BG161PO001-1.1.03-0020-C0001
Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление BG051PO002-2.2.16-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз