Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127560323 Пътконсулт АД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен бул. "Плиска" №36
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация и реконструкция на Път № SHU2113 / III-701, Хърсово – Нови Пазар / Стоян Михайловски – Преселка / II-27 /, участък от км. 0+000 до км. 9+155 BG161PO001-2.1.02-0007-C0001
Интервенция върху критична инфраструктура на община Шумен BG161PO001-1.4.06-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз