Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175400924 "Лета Консулт" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1404, ул. "Славовица", бл. 53Е, вх. А, ет. 3, ап. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Вяра в Несебър BG161PO001-3.1.03-0035-C0001
Оптимизиране на структурите на общински администрации Чавдар и Антон за подобряване на тяхната ефективност чрез принципите на партньорството и прилагане на нови подходи в работата им BG051PO002-1.1.04-0018-C0001
Иновации от Промопак ООД BG161PO003-1.1.07-0272-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз