Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200796663 ПроАктив Тийм ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Красно село", ул. "Дечко Йорданов" 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на административния капацитет на общинските администрации в Созопол, Приморско и Царево за прилагане на ПЧП за местно развитие BG051PO002-1.4.02-0003-C0001
Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО "Чайка" и местност "Глико" BG161PO005-1.0.06-0045-C0001
По-добро управление в община Банско BG051PO002-1.1.04-0060-C0001
"Богатствата на Западни Родопи" BG161PO001-3.2.03-0010-C0001
По-ефективна администрация в община Созопол BG051PO002-1.1.07-0065-C0001
Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин BG051PO002-1.3.07-0147-C0001
Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014 – 2020 г. BG051PO002-1.3.07-0173-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново BG051PO002-1.3.07-0067-C0001
Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра BG161PO001-5.3.03-0013-C0001
„Компетентна и ефективна администрация в Община Бобов дол“ BG051PO002-2.2.15-0110-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз