Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127500276 ЕТ "Стройконтрол - Веселинка Михайлова"
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. "Съединение" №65, ет.3, ап.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториалнo сближаване на община Търговище BG161PO001-2.1.02-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз