Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000565416 ОБЩИНА ДУЛОВО
Седалище Област: Силистра Oбщина: Дулово 7650 Дулово гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на територията на Община Дулово 16.09.2008 0 0 0 0 32,40 Прекратен
“Подкрепа за устойчиво развитие на община Дулово чрез развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 29.12.2008 0 0 6 230 247 0 39,00 Прекратен
Център за социални услуги „ За един по-добър и достоен живот ” 29.06.2009 108 970 97 637 12 000 96 624 12,00 Приключен
'Доизграждане на канализационната система и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Дулово" 17.02.2012 742 219 742 219 0 742 219 43,03 Приключен
Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчивото развитие на община Дулово 28.03.2012 357 127 313 899 20 168 299 648 24,00 Приключен
"На гости в Добруджа" 13.08.2012 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции 11.10.2012 91 236 91 236 0 91 236 18,23 Приключен
BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома" 12.12.2012 150 867 150 867 0 127 523 14,00 Приключен
Повишаване капацитета на служителите на общинска администрация Дулово 11.08.2014 125 590 125 590 0 125 590 15,23 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз