Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000236164 Община Черноочене
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Черноочене 6701 Черноочене ул. "Шеста" № 9
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Благоустрояване и покриване на участък от дерето в с. Черноочене- център от водостока на Републиканския път I-5 до УПИ V и VI кв.7 по ПУП на с. Черноочене" 16.03.2012 1 008 470 1 008 470 0 958 047 24,00 Приключен
Център за социални услуги в домашна среда 22.11.2012 155 833 155 833 0 148 767 16,00 Приключен
Компетентна и ефективна общинска администрация 04.04.2013 67 888 67 888 0 67 888 12,00 Приключен
Оптимизиране на администрацията в община Черноочене, чрез прилагане на Функционален анализ 29.10.2013 77 391 77 391 0 77 391 12,00 Приключен
Ефективна координация при процеса на формиране на политики в община Черноочене 13.11.2013 62 321 62 321 0 62 321 9,00 Приключен
Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация 05.02.2014 60 461 60 461 0 60 461 9,00 Приключен
„Компетентни служители – ефективна администрация” 21.08.2014 72 144 72 144 0 72 144 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз