Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176046923 ДДЗД "Обединение "Интел - ВАГ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, бул. "Ботевградско шосе" №229, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа, гр. Чирпан" BG161PO005-1.0.07-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз