Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831555095 „РЕСТАВРАЦИЯ" ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София-1113, 167 27 , ж.к. Изток
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново BG161PO001-3.1.02-0095-C0001
Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска” BG161PO001-3.1.01-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз