Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126025232 ЕТ "ТРЕАЛ"- Трендафил Трендафилов
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково ул. "Цар Самуил" бл.2, вх.В, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Детски терапевтичен център „Къщата на децата“ BG051PO001-4.1.04-0003-C0001
„ Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград ” BG051PO002-2.2.15-0095-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз