Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121351270 ЕТ "Инекс - ИСД - Искра Джахова"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София бул. "Ал. Стамболийски" №175,вх.2,ап.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващата социална инфраструктура на територията на община Благоевград BG161PO001-1.1.01-0195-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз