Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176037333 ДЗЗД "ЕВРО ПАРК 2011"
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол "Димитър Благоев" № 16, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол BG161PO001-1.4.05-0036-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз