Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176132703 Обединение "ИГИП КИГ - ИЦЕПЕ - ХИС /АЙ СИ АЙ ЕЙЧ/
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. Лозенец, ул. „Вишнева” №12, офис 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община BG161PO005-2.0.03-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз