Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831928535 "ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София община Подуяне, ул. „Бесарабия” №114
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 18 Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево, област Ловеч BG161PO001-2.1.01-0020-C0001
Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на теритиорията на райони Илинден, Студентски, Красно село, Връбница, Искър, Нови Искър, Възраждане, Слатина, Кремиковци на Столична община BG161PO001-1.1.09-0032-C0001
Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община BG161PO005-2.0.03-0001-C0001
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община BG161PO001-1.1.11-0051-C0001
"Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас" BG161PO005-1.0.06-0023-C0001
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз