Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000818022 Община Стара Загора
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора Стара Загора бул.”Цар Симеон Велики” 107
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Реконструкция и рехабилитация на път ІV 66037 село Калояновец - село Ловец 16.09.2008 2 407 390 2 395 154 12 880 2 395 154 24,00 Приключен
За децата на Стара Загора - с отговорност и любов 03.02.2009 4 628 059 4 628 059 0 4 870 780 24,00 Приключен
“Електронна платформа за обмен на добри практики и развитие на регионален туризъм” 10.04.2009 225 547 225 547 0 225 547 18,00 Приключен
Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство 12.06.2009 971 898 971 898 0 971 898 17,00 Приключен
Подобряване физическата и жизнена среда на квартал "Железник", град Стара Загора 16.07.2010 4 556 481 4 556 481 0 4 048 612 24,00 Приключен
Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора 23.06.2011 711 252 700 855 10 397 665 813 30,00 Приключен
Заедно напред 17.06.2011 84 992 84 992 0 84 992 15,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА 12.07.2011 712 693 712 693 0 712 693 53,80 Приключен
"Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" 23.11.2011 4 406 798 4 193 767 206 054 3 903 814 26,47 Приключен
Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онкологичен център - Стара Загора" 31.01.2012 6 518 559 6 251 257 310 709 6 252 338 24,00 Приключен
Интегриран воден проект за Стара Загора 01.06.2012 21 946 413 21 262 177 6 474 177 21 753 403 52,73 Приключен
"Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора" 05.07.2012 52 874 620 52 874 620 0 52 874 620 43,00 Приключен
„Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора“ 22.08.2012 3 967 277 3 967 277 0 4 258 483 24,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" 29.08.2012 48 140 177 45 732 553 2 583 378 45 579 522 49,77 Приключен
Античното наследство на Тракия 22.08.2012 439 493 439 493 0 417 518 24,00 Приключен
Помощ в дома за лица с увреждания в Община Стара Загора 13.12.2012 205 520 205 520 0 188 419 18,00 Приключен
Обучение на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет 22.05.2013 86 553 86 553 0 86 553 12,00 Приключен
„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ 20.05.2013 11 277 444 11 277 444 0 11 039 635 32,00 Приключен
"Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна Програма Регионално Развитие за периода 2014-2020г." 23.07.2013 1 106 659 1 106 659 0 1 106 659 29,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация 26.08.2014 94 734 94 734 0 94 734 12,00 Приключен
У дома, а не в дом 18.09.2014 476 502 476 502 0 476 502 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Ти избираш социален асистент или домашен помощник - услуги в общността 13.05.2008 12,00 Приключен
Студентска Екипна Практика по промоция на здраве (СЕП) 09.10.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Античното наследство на Тракия 22.08.2012 24,00 Приключен
Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен 11.11.2013 17,83 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз