Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831838874 "НСК София" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Света Троица, бл.339,вх. Г, ет. 6, ап. 107
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на теритиорията на райони Илинден, Студентски, Красно село, Връбница, Искър, Нови Искър, Възраждане, Слатина, Кремиковци на Столична община BG161PO001-1.1.09-0032-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ BG161PO002-3.3.02-0027-C0001
Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG051PO001-4.3.02-0001-C0001
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община BG161PO001-1.1.11-0051-C0001
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001
Кариерно развитие на заети лица BG051PO001-2.2.02-0001-C0001
Web-базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната BG051PO001-4.3.04-0010-C0001
Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм BG161PO001-1.4.09-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз