Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121564165 "Куцаров 2000" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Джеймс Баучер" 51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мрежа от училищни клубове “Развитие” – за спорт, наука и изкуство BG051PO001-4.2.03-0060-C0001
Вяра в Несебър BG161PO001-3.1.03-0035-C0001
«Създаване и развитие на бизнес инкубатор - Бургас" BG161PO003-2.2.01-0017-C0001
Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали BG161PO001-3.3.01-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз