Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130578324 Адвокатско съдружие „Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София град София, ул.”Вискяр планина” № 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-4.1.03-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз