Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000261598 Община Рила
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Рила 2630 Рила пл. “Възраждане” № 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Технически дейности за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Рила, община Рила 12.01.2009 182 082 182 082 0 182 082 37,73 Приключен
Социалното предприемачество – нова форма за развитие на социалния капитал в Община Рила. 11.11.2009 196 709 196 709 0 196 676 12,00 Приключен
Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения 16.03.2012 695 958 695 958 0 661 160 24,00 Приключен
Създаване на „Център за услуги в домашна среда" в Общинско предприятие „Подкрепа на хора от уязвими групи“ -нова възможност за подкрепа на социалната икономика в Община Рила. 15.01.2013 171 898 171 898 0 158 322 16,00 Приключен
Разработване и провеждане на правила и методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни документив обшина Рила 25.11.2013 57 376 57 376 0 57 376 11,13 Приключен
Компетентна и ефективна общинска администрация Рила 01.09.2014 79 975 79 975 0 79 975 15,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз