Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000776491 Община Самоков
Седалище Област: София област Oбщина: Самоков 2000 Самоков гр. Самоков, ул. „Македония”№34
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Реконструкция на общински път IV-82222 “с.Шипочане-с.Гуцал” от км.0+000 до км.8+000 (SFO2574 /ІІ-82, Долна Баня-Самоков/-Гуцал-/ІІІ-822/) 04.06.2008 3 353 644 3 353 644 0 3 353 644 24,00 Приключен
Корекция на река Боклуджа, град Самоков, община Самоков 03.06.2011 985 754 985 754 0 936 467 17,00 Приключен
Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари мали град 23.11.2011 4 862 797 4 593 496 287 661 4 593 471 24,00 Приключен
Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков 31.01.2012 3 463 294 3 268 913 205 250 3 268 913 42,77 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец(Самоков)" 03.08.2012 8 561 450 7 887 664 738 511 7 808 655 50,63 Приключен
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Самоков, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип 22.08.2012 692 728 692 728 642 692 728 24,00 Приключен
Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня 13.08.2012 299 268 299 118 960 284 162 24,00 Приключен
Ефективна и ефикасна администрация на община Самоков за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса 04.02.2013 15 116 15 116 0 15 116 17,17 Приключен
По-ефективната и по-ефикасна администрация на община Самоков 24.04.2013 16 681 16 681 0 16 681 12,00 Приключен
Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Самоков 08.11.2013 66 639 66 639 0 66 639 9,00 Приключен
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Самоков 18.12.2013 174 478 174 478 0 165 755 24,00 Приключен
„За по–добро бъдеще, чрез разкриване на нова социална услуга- Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания” 10.03.2014 152 492 152 492 0 152 492 18,00 Приключен
Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление. 05.09.2014 167 106 167 106 0 167 106 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз