Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131212276 "ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. СЛАВИЯ, бл. 12, вх. А, ет. 1, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ ”Хр.Ботев” BG161PO001-4.1.01-0074-C0001
Вяра в Несебър BG161PO001-3.1.03-0035-C0001
Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин BG161PO001-4.1.04-0061-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз