Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000159489 Община Брегово
Седалище Област: Видин Oбщина: Брегово 3790 Брегово пл. Централен № 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„НАДЕЖДА” 28.10.2010 80 397 80 397 0 80 327 12,00 Приключен
Разчитай на нас 19.11.2012 180 572 180 572 0 177 808 18,00 Приключен
“ Подобряване на професионалната компетентност в община Брегово, чрез обучение” 26.04.2013 72 680 72 680 0 72 680 10,00 Приключен
„Постигане на ефективна структура на общинска администрация Брегово, чрез оптимизиране” 21.10.2013 57 700 57 700 0 57 700 12,00 Приключен
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Брегово 12.11.2013 44 324 44 324 0 44 324 9,00 Приключен
Повишаване на компетентността и уменията на служителите в Община Брегово 11.12.2013 86 422 86 422 0 86 422 9,00 Приключен
Повишаване на ефективността на служителите в Община Брегово 24.07.2014 78 039 78 039 0 78 039 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
“Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин” 28.06.2011 64,03 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз