Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000505846 Община Кубрат
Седалище Област: Разград Oбщина: Кубрат 7300 Кубрат ул.“Княз Борис I”,№1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на проект «Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ» за кандитатстване за финансиране по Оперативна Програма «Околна Среда» 12.01.2009 1 796 785 1 796 785 0 1 870 921 31,77 Приключен
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора- дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” (фаза 2) 30.06.2009 104 425 90 620 14 835 90 606 12,00 Приключен
Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води 30.08.2012 36 060 371 31 017 077 1 120 284 31 676 193 43,63 Приключен
Повишаване на капацитета на служителите на Община Кубрат за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса 29.03.2013 73 132 73 132 0 73 132 12,00 Приключен
Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса 25.07.2014 42 778 42 778 0 42 778 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград 29.12.2008 40,13 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз