Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125043334 Омуртаг транс ООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Омуртаг 7900 Омуртаг ул. "Цар Освободител" 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Академия за толерантност" BG051PO001-4.1.03-0065-C0001
Цветно училище BG051PO001-4.1.04-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз