Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000024688 Община Белица
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Белица 2780 Белица ул.”Георги Андрейчин”№15
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Ние ще Ви помогнем” 04.11.2010 189 615 189 615 0 173 103 12,00 Приключен
Внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Белица - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с.Краище 27.02.2012 383 522 383 522 0 325 993 24,73 Приключен
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в село Дагоново и село Краище, община Белица 16.03.2012 991 200 988 599 2 601 939 169 18,00 Приключен
Развитие на устойчива социална политика в Община Белица чрез създаване на Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда“. 30.11.2012 212 981 212 981 0 202 112 16,00 Приключен
Оптимизиране на структурата и функциите на община Белица за по-качествено предоставяне на услуги 15.10.2013 81 411 81 411 0 81 411 12,00 Приключен
Партньорство при стратегическо планиране и контрол в реализацията на общински политики в община Белица 15.11.2013 49 623 49 623 0 49 623 7,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на община Белица 29.07.2014 119 442 119 442 0 119 442 10,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подготовка на инвестиционен проект да Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци 29.12.2008 46,73 Приключен
„Дайте шанс и на нас” 02.07.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог" 11.07.2012 51,40 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз