Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130097951 ЕТ "Милка Ташкова"
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе Цар Калоян 1А, ет. 3, ап. 10




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС” BG161PO004-4.0.01-0003-C0001
Развитие на културно-исторически атракции в градски турситически ансамбъл BG161PO001-3.1.03-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз