Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000291591 ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч 5500 гр.Ловеч, ул.”Търговска” № 22
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в Община Ловеч 16.07.2008 5 886 438 5 886 438 0 5 886 438 22,00 Приключен
Рехабилитация на общинска пътна мрежа – Път LOV 2074 / Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново от 0+000 до 0+190 км, от 1+580км до 5+210км и път LOV2075 /ІІІ-3505, Казачево-Стефаново/-Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км до 3+200 от 5+065 до 6+560км 04.06.2008 4 775 280 4 775 280 0 4 775 280 24,00 Приключен
Реконструкция , модернизация и оборудване базата на домашен социален патронаж община Ловеч 03.02.2009 1 098 668 1 098 668 0 1 098 668 24,00 Приключен
Рeконструкция, обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч 03.02.2009 846 260 809 797 60 467 809 797 24,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект -Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа, гр. Ловеч 15.12.2008 352 941 352 941 0 352 941 34,00 Приключен
Изграждане на партньорство за сътрудничество и обмен на добри практики между община Ловеч и община Ерфурт 10.04.2009 103 359 103 359 0 103 359 18,00 Приключен
Превенция на риска чрез укрепване на свлачища в с.Българене и с.Лисец, община Ловеч 25.06.2009 422 772 422 772 0 422 772 17,00 Приключен
„Предоставяне на алтернативни социални услуги „социален асистент” и „домашен помощник” в подкрепа на възрастни и хора с увреждания” 29.06.2009 89 413 80 776 10 091 80 745 12,00 Приключен
Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч 21.10.2009 7 645 398 7 502 958 143 501 8 310 573 24,00 Приключен
Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на река Осъм в град Ловеч 03.06.2011 746 473 741 735 4 750 704 648 24,00 Приключен
Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч 23.06.2011 448 924 448 924 0 426 478 30,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЛОВЕЧ 12.07.2011 481 488 481 488 0 479 879 53,00 Приключен
Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето 09.08.2011 640 293 467 598 174 300 467 598 24,00 Приключен
Осигуряване ефективна социална инфра структура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч 16.02.2012 2 321 084 2 272 022 49 062 2 272 022 24,00 Приключен
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на община Ловеч 28.03.2012 4 235 401 3 791 277 493 505 3 222 586 26,20 Приключен
"Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч" 29.05.2012 5 173 121 4 923 358 1 795 512 4 923 358 42,67 Приключен
"Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч" 03.08.2012 3 486 884 3 272 180 360 000 2 293 510 34,77 Приключен
"Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги" 13.08.2012 378 802 365 386 19 060 347 117 24,00 Приключен
Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на администрацията в Община Ловеч 15.10.2012 134 000 134 000 0 134 000 18,00 Приключен
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ 19.11.2012 179 533 179 533 0 165 332 17,00 Приключен
Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч 20.05.2013 7 563 150 7 563 150 0 7 184 992 32,87 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в община Ловеч 29.05.2013 59 894 59 894 0 59 894 12,00 Приключен
Нови възможности за деца и младежи с увреждания в община Ловеч чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип 29.08.2013 568 863 568 863 0 568 652 19,30 Приключен
„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020” 24.09.2013 477 491 477 491 0 477 491 27,00 Приключен
Ефективен екип в Община Ловеч 01.08.2014 124 018 124 018 0 124 018 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Активни граждани - открита местна власт 27.08.2008 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
„Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет” 20.02.2012 20,27 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз