Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108560347 ЕТ "БИЗНЕС КОНСУЛТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ"
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали гр. Кърджали, жк., ул. Стефан Караджа, 5Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подходяща и рентабилна инфраструктура за ХТМУ - София BG161PO001-1.1.07-0018-C0001
"Придобиване на адекватна на внедряваните нови технологии и процеси, квалификация и компетентност от заетите лица в СТС Принт АД, гр. Габрово" BG051PO001-2.1.16-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз