Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000505981 Община Цар Калоян
Седалище Област: Разград Oбщина: Цар Калоян 7280 Цар Калоян Пл. Демокрация No. 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
--- 29.06.2009 79 706 75 099 5 341 73 342 12,00 Приключен
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 19.08.2013 83 913 83 913 0 83 913 16,23 Приключен
Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г 08.11.2013 66 887 66 887 0 66 887 13,17 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград 29.12.2008 40,13 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Цар Калоян. 03.11.2010 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз