Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000193371 Община Мездра
Седалище Област: Враца Oбщина: Мездра 3100 Мездра Област Враца, 3100, гр. Мездра, ул. Христо Ботев 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и пред-училищния процес на територията на община Мездра” 16.07.2008 4 134 099 4 134 099 0 4 135 742 14,00 Приключен
Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра Път VRC 1143 – /III-103/ 04.06.2008 2 357 911 2 357 911 0 2 357 911 12,00 Приключен
Опазване и подобряване състоянието басейна на р. Искър на територията на община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на ПСОВ на село Зверино 12.01.2009 329 733 329 733 0 329 733 28,00 Приключен
„Социални услуги за достоен и независим живот в община Мездра” 05.11.2010 185 710 185 710 0 167 827 14,00 Приключен
Корекция на река Боденска бара - гр. Мездра 03.06.2011 885 872 885 872 0 839 936 24,00 Приключен
Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра 23.11.2011 3 641 689 3 417 497 214 067 3 417 497 20,00 Приключен
„Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища” 28.12.2011 2 603 304 1 979 008 706 454 1 979 008 24,00 Приключен
Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра 11.01.2012 173 653 173 653 0 173 653 18,00 Приключен
Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура 28.03.2012 705 167 705 167 0 599 392 14,00 Приключен
Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра 17.08.2012 13 848 079 13 265 591 3 979 792 13 233 863 41,03 Приключен
„ПОМОЩ В ДОМА ЗА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МЕЗДРА” 22.11.2012 228 910 228 910 0 212 867 15,00 Приключен
Фри фест - Магията на Мездра 27.08.2013 405 153 405 153 0 384 895 24,00 Приключен
Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра 20.12.2013 162 393 162 393 0 154 273 20,00 Приключен
Моят дом в Мездра 13.06.2014 365 752 365 752 0 365 747 13,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО В ЕЖЕДНЕВИЕТО 24.10.2008 15,00 Приключен
Училището? Да! Това е моят дом! 02.07.2008 16,00 Приключен
Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра” 29.12.2008 28,00 Приключен
“Социални услуги в семейна среда” 24.06.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Враца - врата към древността 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз