Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000505821 Община Исперих
Седалище Област: Разград Oбщина: Исперих 7400 Исперих ул. „Дунав” № 2 А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна ефективност на ОУ ”Васил Априлов” град Исперих 20.10.2008 687 523 687 523 0 687 523 24,00 Приключен
"Достоен живот - шанс за подобро бъдеще за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца "Лудогорие", гр.Исперих" 18.06.2009 138 560 138 560 0 138 524 14,00 Приключен
“АЛТЕРНАТИВА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 29.06.2009 106 787 106 787 0 96 189 12,00 Приключен
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих 26.06.2012 39 692 378 38 448 843 9 275 272 38 301 267 51,90 Приключен
"Исперих - Разград - Попово: Път на древни култури и традиции" 20.02.2013 319 505 319 505 0 303 530 24,00 Приключен
Подобряване ефективността и ефикасността от работата на Общинска администрация Исперих 15.10.2013 71 954 71 954 0 71 954 12,00 Приключен
Заедно за открито, отговорно и ефективно управленеи на община Исперих 08.11.2013 68 044 68 044 0 68 044 9,00 Приключен
"Подобряване възможновтите за долекуване на населениетов община Исперих чрез модернизация на "МБАЛ- Исперих" ЕООД" 02.12.2013 2 024 180 2 012 392 13 817 1 476 492 24,00 Приключен
„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в община Исперих” 06.03.2014 266 557 266 557 0 266 424 19,00 Приключен
Креативна и резултатна администрация на Община Исперих 29.07.2014 142 183 142 183 0 142 183 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград 29.12.2008 40,13 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Ръка за ръка - напред в бъдещето" 27.05.2011 12,20 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„По следите на миналото за достойно бъдеще” BG051PO001-4.2.03-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз