Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176108296 ДЗЗД "Консултанти по обществени поръчки"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, Район Триадица, ул.Княз Борис I, ет.4, №50
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София BG161PO001-1.4.07-0010-C0001
Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз