Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127635014 "Консултинг Б" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. "Добри Войников" № 17, ет. 2, офис 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Шумен - живият град" BG161PO001-1.1.10-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз