Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127514660 Дигипекс ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. "Софийско шосе" № 20, вх. Б, ет. 1, ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интервенция върху критична инфраструктура на община Шумен BG161PO001-1.4.06-0022-C0001
"Изготвяне на Интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен" BG161PO001-1.4.07-0033-C0001
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН BG161PO002-3.3.02-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз