Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 111576965 "Джойс"ООД
Седалище Област: Монтана Oбщина: Берковица 3500 Берковица ул."Кстенарска"36
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
,,Подобрявана на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица BG161PO001-4.1.01-0006-C0001
Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска рекав района около моста за влизане в кв Раковица BG161PO001-4.1.04-0076-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0082-C0001
Общинска администрация Вършец – компетентна и ефективна BG051PO002-2.2.08-0204-C0001
Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания” в град Вършец BG051PO001-5.2.13-0024-C0001
Координиране и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец BG051PO002-1.3.07-0176-C0001
Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Берковица BG051PO002-1.3.07-0058-C0001
"Разкриване на фирма за строително-монтажни дейности, свързани с изграждането на водопроводни, поливни системи, огради, заграждения и нестандартни строителни дейности" BG051PO001-1.2.03-1965-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз