Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105547323 "Консултантски център" ЕООД
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин гр.Видин 3700, ул."Еделвайс" №3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра Път VRC 1143 – /III-103/ BG161PO001-2.1.02-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз