Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ATFN42213d "Метсо Минералс" ООД
Седалище Държава: Австрия (Austria) гр.Виена, ул."Йозеф-Бенк-Гасе"3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване ефективността на “Асарел-Медет” АД чрез технологична модернизация в предприятието BG161PO003-2.1.05-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз