Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000614938 Община Златоград
Седалище Област: Смолян Oбщина: Златоград 4980 Златоград гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на - ОУ “В.Левски” гр. Златоград, СОУ “Св.Княз Борис І-ви” с.Старцево и ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с. Долен,община Златоград" 02.06.2008 0 0 0 198 545 30,57 Прекратен
Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/– гр. Златоград 12.01.2009 373 073 373 073 0 373 073 28,00 Приключен
“Независимост и социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Златоград” 25.06.2009 66 178 57 972 8 568 57 968 12,00 Приключен
Изграждане на крайбрежна стена - корекция по левия бряг на р.Върбица от о.т.970 до 977 по бул.България и почистване на речното корито 01.06.2011 540 783 540 783 2 911 233 774 24,00 Приключен
Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград 23.11.2011 965 351 887 544 71 687 879 185 24,00 Приключен
Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград 21.05.2013 2 460 650 2 424 653 20 305 1 760 222 24,00 Приключен
Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности 30.10.2013 69 011 69 011 0 69 011 9,00 Приключен
Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Златоград 18.12.2013 181 501 181 501 0 172 378 22,00 Приключен
„По – добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от общинска администрация Златоград” 20.08.2014 124 228 124 228 0 124 228 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз