Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000413579 Община Белене
Седалище Област: Плевен Oбщина: Белене 5930 Белене ул. „България” № 35
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Подобряване на образователната инфраструктура в община Белене” 02.06.2008 772 117 772 117 0 772 078 23,00 Приключен
Комплексна техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене 12.01.2009 553 499 553 499 300 000 553 499 43,87 Приключен
„За равноправен и независим живот” 24.06.2009 101 782 96 276 6 283 93 533 12,00 Приключен
Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене 01.06.2011 533 490 467 790 70 001 444 401 24,00 Приключен
Димум – античната митница на Мизия 10.06.2011 1 541 285 1 534 569 5 559 1 304 384 37,83 Приключен
„СВЕТЪЛ ЛЪЧ” 19.11.2012 196 870 196 870 0 180 457 15,00 Приключен
Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа град Белене 29.11.2012 30 217 785 29 294 002 7 843 542 29 294 002 46,70 Приключен
За по-ефективна и компетентна общинска администрация Белене 04.06.2013 21 556 21 556 0 21 556 6,00 Приключен
Подобряване на управлението и организацията на работа в община Белене 02.09.2013 75 965 75 965 0 75 965 12,00 Приключен
Подобряване процеса на разработване, провеждане и контрол на общински политики и разработване на стратегически документи в община Белене 02.12.2013 65 297 65 297 0 65 297 9,00 Приключен
„Община Белене с нов темп в новия програмен период” 13.10.2014 26 792 26 792 0 26 792 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз